Mencari FPB dengan Faktor Persekutuan dan Faktorisasi Prima Kelas VI SD

12 September 2016 Tutorial Matematika


Mencari FPB dengan Faktor Persekutuan


Faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih.
FPB adalah nilai paling besar dari faktor persekutuan dua bilangan atau lebih itu .

Contoh: cari FPB dari 4 dan 8 dan 12

Faktor dari 4 adalah = {1, 2, 4}
Faktor dari 8 adalah = {1, 2, 4, 8}
Faktor 12 adalah= {1, 2, 3, 4, 6, 12}

Faktor persekutuannya adalah 1, 2, 4
Nilai yang terbesar adalah 4, sehingga FPB nya adalah 4

Mencari FPB dengan Faktorisasi Prima

Ambil bilangan faktor yang sama dan ambil yang terkecil dari 2 atau lebih bilangan

Contoh: cari FPB dari 4, 8 dan 12

Buat pohon faktornya

Faktor Prima =

2×2 = 22

2x2x2 = 23

2x 2 x 3 =22 x 3


faktor dari 4, 8 dan 12 yang sama adalah 2, dan yang terkecil adalah 22 = 4
Jadi FPB dari 4, 8 dan 12 adalah 4

Contoh soal cerita:

Bu Aminah mempunyai 20 jeruk dan 30 salak, jeruk dan salak akan dimasukkan ke dalam plastik dengan jumlah yang sama.
a. Berapa plastik yang diperlukan?
b. Berapa banyak jeruk dan salak pada masing-masing plastik?

Jawab:

Faktorisasi prima dari 20 = 22 x 5
Faktorisasi prima dari 30 = 2 x 3 x 5

FPB dari 20 dan 30 = 2 x 5 = 10 (kalikan faktor yang sama, apabila sama ambil yang terkecil)

a. Jumlah plastik yang diperlukan = 10 plastik
b. Jumlah jeruk pada setiap plastik = 20/10 = 2 jeruk
Jumlah salak pada setiap plastik = 30/10 = 3 salak

Oleh: Josua M
(Dikutip dari berbagai sumber)

Tags