Tahukah Kamu


Zat yang terkandung dalam satu buah rokok, dapat membunuh seseorang apabila langsung disuntikan melalui aliran darah

https://twitter.com/UnreveaISecrets